فهرست فعالیت های روزمره زندگی

  • ۱۰۳
فهرست فعالیت های روزمره زندگی

Translator


فهرست کردن فعالیت های روزمره زندگی برای افراد مسن و سالخورده، مفید خواهد بود. آن ها در انجام دادن کارها حتی در فعالیت های اساسی با مشکلات بسیاری مواجه هستند. روند واگذاری وظایفی که آن ها قادر به انجام آن نیستند، با فراهم کردن چنین فهرستی، راحت تر خواهد بود.
فعالیت های روزمره زندگی شامل وظایفی می شود که برای تکمیل کار روزمره ضروری می باشد. ناتوانی در انجام این وظایف، برای ما مشکلاتی را در زندگی روزانه به وجود می آورد. مردم در گروه سنی بالای شصت و پنج سال در انجام این وظایف روزمره با مشکلاتی مواجه می شوند.
باید فهرستی از چنین فعالیت هایی تهیه گردد تا با کمک ستون هایی نشان داده شود که آیا یک فرد باید این وظایف را به تنهایی انجام دهد و یا برای انجام وظایفش به کمک افرادی نیاز دارد. براساس اطلاعاتی که در این لیست پر شده است، سطح کمک به افراد سالخورده سنجیده می شود.

فهرستی برای فعالیت های روزانه زندگی

فعالیت­ها

مستقل

نیازمند کمک

وابسته

N/A

حمام کردن

نظافت کردن

لباس پوشیدن

کنترل کردن روده و مثانه

بهداشت دهان

پیاده روی کردن

تحرک و انتقال

غذا خوردن

بالا رفتن از پله­ها

برنامه ریزی برای غذا و آشپزی

اجرا کردن اوامر

استفاده کردن از تلفن

مدیریت داشتن بر داروها

شستشوی لباس

کارهای خانه

مدیریت مالی داشتن

رانندگی کردن

 

فعالیت های اساسی و ابزاری

فعالیت های روزمره زندگی را به می توان به دو گروه تقسیم بندی کرد: فعالیت های اساسی زندگی روزمره و فعالیت های ابزاری زندگی روزمره. فعالیت های اساسی زندگی، آن هایی هستند که به طور مستقل توسط فرد مورد نظر انجام می-شوند. این فعالیت ها، در میان فعالیت هایی قرار دارند که فرد نمی تواند در زندگی روزمره زندگی از انجام آن ها اجتناب کند. به عنوان مثال، یک فرد نمی تواند از غذا خوردن، حرکت کردن، لباس پوشیدن و یا لباس درآوردن، و امثال آن، اجتناب کند. در مورد افرادی که معلول می باشند، فعالیت هایی مانند لباس پوشیدن یا درآوردن ممکن است شامل انجام کاری بیش تر باشد که شامل قرار دادن اعضای مصنوعی یا لوازم مشابه دیگر می باشد.

اساسی

• حرکت کردن: پیاده روی کردن، در صورت معلولیت یا افزایش سن، قرار گرفتن داخل صندلی چرخ دار و حرکات مشابه دیگر که تحت عنوان فعالیت های روزانه محسوب می شود.
• غذا خوردن: فرد باید توانایی غذا خوردن به دست خودش را داشته باشد. در برخی از موارد برای غذا خوردن به کمک گرفتن نیاز می شود.
• لباس پوشیدن یا لباس در آوردن: فعالیت لباس پوشیدن یا لباس درآوردن، بدون نیاز به کمک کسی انجام گیرد. فرد باید توانایی بستن دکمه های لباس، زیپ ها و دیگر اتصال دهنده ها را بدون نیاز به کمک اضافی، داشته باشد.
• فعالیت های مربوط به توالت: در این فعالیت، از فرد مورد نظر انتظار می رود که توانایی استفاده کردن از توالت را داشته باشد.
• فعالیت های خویشتن داری: برای کنترل حرکات مثانه به عنوان خویشتن داری ارجاع داده می شود. از فرد انتظار می رود بدون کمک کسی، بی اختیاری خود را مدیریت کند. در غیر این صورت، برای چنین افرادی نیاز به کمک ضروری دیده می شود.
• بهداشت شخصی و نظافت: نظافت و حفظ بهداشت بدن، کوتاه کردن ناخن ها و غیره فعالیت هایی هستند که تحت عنوان این وظیفه قرار می گیرند.
فعالیت های ابزاری زندگی روزمره به اندازه فعالیت های اساسی زندگی حائز اهمیت نیستند، با این حال، هنوز هم در مجموعه ای مهم از فعالیت های روزانه قرار می گیرند. فعالیت های اساسی، آن هایی هستند که بدون آن ها فرد نمی تواند زنده بماند. از طرف دیگر، فعالیت های اساسی فرد را قادر می سازند تا به یک زندگی اجتماعی خوب رهنمون شود. برخی از این فعالیت های ابزاری در زیر شرح داده می شوند.

ابزاری

• خرید مواد غذایی
• پختن غذا
• انجام دادن کارهای روزمره زندگی
• استفاده کردن از تلفن
• مراقبت مناسب از حیوانات خانگی به عمل آوردن
• استفاده کردن از داروها
• انجام دادن فعالیت های مربوط به مقررات و دستورالعمل های ایمنی
• مدیریت داشتن بر امور مربوط به پول

سودمند بودن فهرست ها

فهرستی از فعالیت های روزمره زندگی می تواند برای دنبال کردن وظایف مهم روزانه، مورد استفاده قرار گیرد. شهروندان سالخورده جامعه می توانند با استفاده از چنین فهرست هایی از آن ها بهره مند گردند. فعالیت های که در بالا ارائه گردید، از مهم ترین وظایفی بودند که گروه بندی شده اند. شهروندان سالخورده، در انجام وظایف متفاوت زندگی روزمره به کمک نیاز دارند. در چنین مواردی، کمک یک مراقب در منزل می تواند در دسترس قرار گیرد. اگر یک مراقب را در منزل استخدام می کنید، در باره وظایفی که انجام آن ها برای سالمند، ضرورت دارد را برای وی مشخص کنید. این باعث می شود کار مراقب در منزل بسیار ساده تر انجام گیرد. نمونه ای از فهرستی از فعالیت های کمک های روزانه، که اطلاعات لازم را برای مراقبین در منزل فراهم می نماید، در زیر ارائه شده است.

تهیه کردن غذا

فعالیت های روزمره زندگی که در زیر ارائه شده است، شامل دو ستون برای پاسخ دادن بله یا خیر می باشد. این پاسخ-ها، ایده روشنی از درجه ای که فرد در انجام کارهای روزانه به کمک نیاز دارد را در دسترس قرار می دهد.

فعالیت

بلی

خیر

آیا در مورد وعده­های غذایی که آماده می­شوند، برنامه ریزی خواهید کرد؟

آیا در روند برنامه­ریزی وعده­های غذایی به کمک نیاز دارید؟

آیا برای تهیه کردن غذا در منزل به یک مراقب نیاز دارید؟

آیا در منزل برای آماده سازی غذا و نگه داشتن آن در یخچال به مراقبت نیاز دارید؟


فهرست فعالیت های روزمره زندگی که در این مقاله ارائه شد تقریباً تمام وظایف ضروری روزانه را در بر می گیرد. مفید بودن این فهرست برای انجام وظایف روزمره زندگی به شیوه ای ملایم، باید به اثبات برسد.

 

محبوب ترین مطالب

پربحث ترین مطالب

نظرات خوانندگان