نمازهای شب های ماه رمضان

  • ۵۳
نمازهای شب های ماه رمضان

تمام این نمازها دو رکعت، دو رکعت، خوانده می شوند.
۱ - نماز شب اول:
چهار رکعت است و در هر رکعت یک مرتبه حمد و پانزده مرتبه سوره توحید خوانده شود.[۱]
۲ - نماز روز اول:
دو رکعت می باشد که در رکعت اول، سوره حمد و فتح و در رکعت دوم، سوره حمد و سوره ای دلخواه قرائت می شود.[۲]
۳ - نماز شب دوم:
چهار رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، بیست مرتبه سوره قدر خوانده می شود.[۳]
۴ - نماز شب سوم:
دو رکعت می باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، پنجاه مرتبه سوره توحید ذکر می شود.
۵ - نماز شب چهارم:
هشت رکعت است؛ که در هر رکعتی بعد از حمد، بیست مرتبه سوره قدر خوانده می شود.
۶ - نماز شب پنجم:
دو رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، پنجاه مرتبه سوره توحید خوانده و بعد از سلام صد مرتبه صلوات فرستاده می شود.
۷ - نماز شب ششم:
چهار رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، سوره تبارک قرائت می گردد.
۸ - نماز شب هفتم:
چهار رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، سیزده مرتبه سوره قدر قرائت می شود.
۹ - نماز شب هشتم:
دو رکعت می باشد و در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره توحید خوانده و بعد از نماز هزار مرتبه سبحان اللَّه گفته می شود.
۱۰ - نماز شب نهم:
شش رکعت است و بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود. در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه آیةالکرسی قرائت و بعد از نماز، پنجاه مرتبه صلوات فرستاده می شود.[۴]
۱۱ - نماز شب دهم:
بیست رکعت می باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، سی مرتبه سوره توحید خوانده می شود.[۵]
۱۲ - نماز شب یازدهم:
دو رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، بیست مرتبه سوره کوثر قرائت می گردد.
۱۳ - نماز شب دوازدهم:
هشت رکعت می باشد که در هر رکعت بعد از حمد، سی مرتبه سوره قدر ذکر می شود.[۶]
۱۴ - نماز شب سیزدهم:
چهار رکعت می باشد و در هر رکعت بعد از حمد، بیست و پنج مرتبه سوره توحید خوانده می شود. ثواب این نماز، عبور از صراط مثل برق است.[۷]
۱۵ - نماز شب چهاردهم:
شش رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، سی مرتبه سوره زلزلت قرائت می گردد. حضرت علی (علیه السلام) فرمود: هر کس این نماز را بخواند، خدای تعالی جان کندن و سؤال منکر و نکیر را برای او آسان گرداند.[۸]
۱۶ - نماز شب پانزدهم:
چهار رکعت است؛ در دو رکعت اول بعد از حمد، صد مرتبه سوره توحید و در دو رکعت دوم، بعد از حمد، پنجاه مرتبه توحید خوانده می شود.[۹]
۱۷ - نماز شب شانزدهم:
دوازده رکعت است که در هر رکعت بعد از حمد، دوازده مرتبه سوره تکاثر قرائت می شود.[۱۰]
۱۸ - نماز شب هفدهم:
دو رکعت می باشد؛ در رکعت اول بعد از حمد، یک مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد، صد مرتبه سوره توحید خوانده و بعد از سلام صد مرتبه لا اله الا اللَّه گفته می شود. ثواب این نماز، هزار هزار (یک میلیون) حج و هزار جهاد است.
۱۹ - نماز شب هجدهم:
چهار رکعت است که در هر رکعت بعد از حمد، بیست و پنج مرتبه سوره کوثر خوانده می شود.[۱۱]
۲۰ - نماز شب نوزدهم:
پنجاه رکعت می باشد که در هر رکعت بعد از حمد، پنجاه مرتبه سوره زلزلت قرائت می شود. (بنا به قولی یک مرتبه خوانده می شود).[۱۲]
۲۱ - نماز شب بیستم:
هشت رکعت می باشد؛ در هر رکعتی بعد از حمد، سوره ای دلخواه یک مرتبه خوانده می شود.
۲۲ - نماز شب بیست و یکم:
مثل شب بیستم عمل می شود.[۱۳]
۲۳ - نماز شب بیست و دوم:
مانند شب بیستم است.[۱۴]
۲۴ - نماز شب بیست و سوم:
همانند شب بیستم می باشد.[۱۵]
۲۵ - نماز شب بیست و چهارم:
مانند نماز شب بیستم می باشد.[۱۶]
۲۶ - نماز شب بیست و پنجم:
هشت رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره توحید خوانده می شود.
۲۷ - نماز شب بیست و ششم:
هشت رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد یک سوره دلخواه قرائت می گردد.[۱۷]
۲۸ - نماز شب بیست و هفتم:
چهار رکعت می باشد که در هر رکعت بعد از حمد، سوره تبارک و در صورت عدم حفظ این سوره، بیست و پنج مرتبه سوره توحید خوانده می شود.[۱۸]
۲۹ - نماز شب بیست و هشتم:
شش رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه آیةالکرسی و ده مرتبه سوره کوثر و ده مرتبه سوره توحید خوانده و صلوات فرستاده می شود. (بنابر قولی صد مرتبه صلوات فرستاده می شود).[۱۹]
۳۰ - نماز شب بیست و نهم:
دو رکعت است که در هر رکعت بعد از حمد، بیست مرتبه سوره توحید خوانده می شود.[۲۰]
۳۱ - نماز شب سی ام:
دوازده رکعت می باشد و در هر رکعت بعد از حمد، بیست مرتبه سوره توحید قرائت و بعد از سلام، صد مرتبه صلوات فرستاده می شود.[۲۱]
۳۲ - نماز شب آخر رمضان:
ده رکعت می باشد؛ در هر رکعت، حمد یک مرتبه و سوره توحید ده مرتبه خوانده و در رکوع و سجود ده مرتبه گفته می شود: سبحان اللَّه و الحمدلله و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر. بعد از هر دو رکعت، تشهد قرائت و سلام داده می شود. بعد از فارغ شدن از تمام ده رکعت و سلام دادن، هزار مرتبه استغفار کرده سر به سجده گذارده و گفته می شود: یا حی یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام یا رحمن الدنیا و الاخرة و رحیمهما یا أرحم الراحمین یا اله الاولین و الاخرین اغفر لنا ذنوبنا و تقبل منا صلوتنا و صیامنا و قیامنا.[۲۲]

 _________________________________

پی نوشت:

[۱] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۴.

[۲] مفاتیح الجنان، ص ۲۲۰.

[۳] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۶.

[۴] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۶.

[۵] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۶.

[۶] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۷.

[۷] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۶.

[۸] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۸.

[۹] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۸.

[۱۰] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۸.

[۱۱] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۸.

[۱۲] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۸.

[۱۳] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۸.

[۱۴] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۸.

[۱۵] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۸.

[۱۶] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۸.

[۱۷] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۸.

[۱۸] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۸.

[۱۹] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۹.

[۲۰] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۹.

[۲۱] وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۱۸۹.

[۲۲] مفاتیح الجنان، ص ۴۸۴.

محبوب ترین مطالب

پربحث ترین مطالب

نظرات خوانندگان