نظر شما درباره ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی چیست؟

  • ۱۴۴
نظر شما درباره ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی چیست؟

حوزه / باتوجه به نقش ویژه برخی شبکه‌های اجتماعی در ناامنی‌های اخیر و اهانت به مقدسات، نظر شما درباره ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی چیست؟

به گزارش خبرگزاری حوزه، به گواه کارشناسان برخی از شبکه های اجتماعی خارجی در روزهای اخیر آتش بیار معرکه شده بودند و زمینه را برای آشوب و اغتشاش فراهم می‌کردند. همان‌هایی که به بهانه ترویج خشونت، جلوی انتشار تصاویر شهدای محبوب و عزیزمان مانند حاج قاسم را از ما می‌گرفتند و حتی تعداد زیادی از صفحات پرمخاطب را مسدود میکردند، همانها جولانگاهی شده بودند تا شدیدترین خشونتها و توهین‌ها علیه مردم نجیب ایران و مقدساتشان ترویج و هماهنگی و روانه شود.
باتوجه به نقش ویژه برخی شبکه‌های اجتماعی در ناامنی‌های اخیر و اهانت به مقدسات، نظر شما درباره ادامه فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی چیست؟
الف) برای همیشه مسدود شوند
ب) به شرط رعایت قوانین کشور و تاسیس دفتر، اجازه فعالیت داشته باشند

به جز رای دادن به گزینه های اعلام شده، می‌توانید دیدگاه و یا تحلیل خود را ذیل همین خبر کامنت کنید

محبوب ترین مطالب

پربحث ترین مطالب

نظرات خوانندگان